KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS
800 101 101

(Nemokamas numeris skambinantiesiems iš fiksuotojo tyšio telefonų Lenkijoje)

+48 22 521 10 10

(Mokamas numeris skambinantiesiems iš mobiliojo ryšio telefonų arba užsienio)

Elektroninės kelių rinkliavos sistemos viatoll naudotojų duomenų ryšiui palaikyti aktualizavimas

20.03.2017

Norėtume užtikrinti greitą ir veiksmingą aptarnavimą, todėl visus viaTOLL sistemos Naudotojus raginame patikrinti ir aktualizuoti duomenis ryšiui palaikyti (el. pašto adresą, telefono Nr.).

Primename, kad viaTOLL sistemoje Naudotojai gali aktualizuoti duomenis: Internetiniame puslapyje (Klientų aptarnavimo skyrius).

Klientų aptarnavimo skyrius

logowanie_02

Klientų aptarnavimo skyrius – prisijungimas.

Į prisijungimo formą įveskite sąskaitos registravimo proceso metu gautą Naudotojo vardą ir slapyvardį1, įdėmiai perskaitykite verifikavimo kodą ir įveskite jį į laukelį „Įvesti verifikavimo kodą”. Įsitikinkite, kad Jūsų įvesti duomenys yra teisingi ir paspauskite mygtuką „Prisijungti”.

Jeigu į prisijungimo formą įvesti duomenys bus neteisingi, sistema parodys pranešimą, kad reikia įvesti teisingus duomenis. Pakartotinai įvedus teisingus duomenis, reikia paspausti mygtuką „Prisijungti”. Prisijungęs prie Klientų aptarnavimo skyriaus, Naudotojas gali taisyti duomenis ryšiui palaikyti.

POK_01

Norėdami pakeisti Naudotojo duomenis pagrindiniame meniu pasirinkite „Kliento duomenys”, o po to paspauskite puslapio apačioje dešinėje pusėje esantį mygtuką „Taisyti”. Įvedę į formą naujus duomenis, patvirtinkite tai spausdami mygtuką „Tvirtinti” (puslapis įkels iš naujo duomenis ir sistema parodys naują informaciją apie Kliento sąskaitą). Patikrinkite, ar įvesti duomenys yra teisingi ir pabaigę darbą atsijunkite nuo Kliento aptarnavimo skyriaus.

(Primename, kad duomenys apie Kliento sąskaitą yra slapti. Prašome nerodyti Naudotojo vardo ir slapyvardžio neįgaliotiems asmenims.)

Norėdami gauti Naudotojo vardo arba slapyvardžio priminimą, pasirinkite „Pamiršau Naudotojo vardą / Neprisimenu slapyvardžio” arba skambinkite į Klientų skambučių aptarnavimo centrą (800 101 101 – nemokamas numeris laidiniams telefonams Lenkijoje; +48 22 521 10 10 – mokamas numeris mobiliems telefonams bei skambinantiesiems iš užsienio).

Skambindami į Klientų skambučių aptarnavimo centrą / siųsdami laišką

Naudotojas, neturintis prieigos prie interneto, gali pakeisti duomenis ryšiui palaikyti skambindamas į Klientų skambučių aptarnavimo centrą* numeriu 800 101 101 - nemokamas numeris laidiniams telefonams Lenkijoje; +48 22 521 10 10 - mokamas numeris mobiliems telefonams bei skambinantiesiems iš užsienio; rašydamas el. laišką - info@viatoll.pl, siųsdamas faksą +48 22 521 10 11 arba siųsdami laišką paprastu paštu: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań. Klientų skambučių aptarnavimo centro konsultantas, atlikęs Naudotojo identifikavimą sistemoje, pakeis Jūsų duomenis.

Įsitikinkite, kad įvesti duomenys yra teisingi. Tuo tikslu patikrinkite juos pokalbio su Klientų skambučių aptarnavimo centro konsultantu metu arba prisijungdami prie Klientų aptarnavimo skyriaus (internetinėje svetainėje www.viatoll.pl)

* Naudotojus, skambinančius į Klientų skambučių aptarnavimo centrą, prašome išanksto paruošti pagrindinius identifikavimo duomenis (sutarties identifikatorius, Kliento identifikatorius, viaBOX/viaAUTO įrenginio numeris, įmonės adresas). Naudotojai, duomenis ryšiui palaikyti aktualizuojantys siųsdami laišką, privalo pateikti identifikavimo duomenis (sutarties identifikatorius, Kliento identifikatorius, įmonės adresas bei tiklsią informaciją apie pakeitimus). Duomenys bus aktualizuoti per 5 dienas nuo korespondencijos gavimo.