ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zdarma z pevné linky v Polsku)

+48 22 521 10 10

(volání z mobilních telefonů nebo ze zahraničí bude účtována)

Srovnání účtů

  Uživatelský účet je soubor dat o vozidlech uživatele, která jsou zaregistrována v systému viaTOLL, zvolených platebních metodách, komunikačních kanálech, uskutečněných transakcích a v případě předplaceného účtu také o dostupných finančních prostředcích. Ke každému účtu může být zaregistrováno jedno nebo více vozidel.

  Existují dva druhy účtů: předplacené (pre-pay) a s odloženou splatností (post-pay). Uživatel předplaceného účtu musí před faktickým použitím zpoplatněné silnice složit na svůj účet odpovídající množství peněžních prostředků. Mýtné na průjezd vozidel, která má uživatel zaregistrována na svém účtu, po úsecích sítě zpoplatněných silnic snižuje výši peněžních prostředků na něm. Zůstatek na účtu s odloženou splatností (post-pay) představuje součet pohledávek, který musí být uhrazen za všechna vozidla zaregistrovaná na účtu ke konci zúčtovacího období, které je uvedeno ve smlouvě.

   

  Rozdíly

  Předplacený účet

  Předplacený účet na doručitele (anonymní)

  Účet s odloženou splatností

  Registrace do systému

  klientské kanceláři po podpisu smlouvy

  Bez registrace a podpisu smlouvy

  V klientské kanceláři po podpisu smlouvy

  Cena jednotky viaAUTO

  135 včetně DPH*

  135 včetně DPH*

  135 včetně DPH*

  Maximální částka, kterou lze převést na účet uživatele

  Zůstatek na uživatelském účtu nesmí být vyšší než 1 000 PLN krát počet vozidel zaregistrovaných na daném účtu.

  netýká se

  netýká se

  Minimální částka, kterou lze zvýšit zůstatek na uživatelském účtu

  50 PLN krát počet vozidel**

  50 PLN krát počet vozidel**

  netýká se

  Minimální varovný zůstatek

  20 PLN krát počet vozidel

  20 PLN

  netýká se

  Co se stane, když účet dosáhne minimálního zůstatku?

  Pokud zůstatek na předplaceném účtu klesne pod 20 PLN, palubní jednotka viaAUTO vydá dvojitý signál (pokud je zůstatek vyšší než 20 PLN, jednotka viaAUTO vydá jeden signál). Při poklesu zůstatku na účtu pod 20 PLN (částka nezbytná pro průjezd nejdelšího úseku zpoplatněné dálnice), nebude závora na vjezdu neotevřena automaticky, ale uživatel musí využit manuální platbu (odebrat kupón při vjezdu a zaplatit ho pří výjezdu ze zpoplatněného úseku) nebo doplnit zůstatek na účtu.

  Když zůstatek na předplaceném účtu dosáhne hodnoty, která byla stanovena při registraci, jednotka viaAUTO přidělená k tomuto účtu vydá dvojitý signál (pokud je zůstatek vyšší než minimální zůstatek, viaAUTO vydá jeden signál). Při poklesu zůstatku na účtu pod 20 PLN (částka nezbytná pro průjezd nejdelšího úseku zpoplatněné dálnice), nebude závora na vjezdu neotevřena automaticky, ale uživatel musí využit manuální platbu (odebrat kupón při vjezdu a zaplatit ho pří výjezdu ze zpoplatněného úseku) nebo doplnit zůstatek na účtu.

  netýká se

  Lhůta pro vyúčtování elektronického mýtného

  Mýtné za jízdu vozidel, která má uživatel zaregistrována na svém účtu, po úsecích sítě zpoplatněných silnic automaticky snižuje zůstatek peněžních prostředků na tomto uživatelském účtu.

  Mýtné za jízdu vozidel po úsecích sítě zpoplatněných silnic automaticky snižuje zůstatek peněžních prostředků uživatele.

  Platba musí být provedena po skončení zúčtovacího období ve lhůtě 14 dnů od data vystavení výzvy k úhradě za dané období..

  Uživatelský účet

  Účet je založen na základě uzavřené smlouvy. Jedna smlouva se může týkat jednoho nebo více vozidel.

  Založen je jeden anonymní účet, samostatný pro každou palubní jednotku.

  Účet je založen na základě uzavřené smlouvy. Jedna smlouva se může týkat jednoho nebo více vozidel.

  Finanční zajištění

  netýká se

  netýká se

  Povinné – může mít formu: bankovní záruky, pojištění záruky, peněžní, příslušného ručení např. vydavatele tankovací karty

  Výpověď smlouvy

  • smlouvu může vypovědět provozovatel systému, jestliže uživatel nedodržuje ustanovení smlouvy
  • smlouvu mohou vypovědět obě strany písemnou formou s okamžitou platností

  nV případě palubních jednotek viaAUTO zakoupených přes e-shop sklep.viatoll.pl není při odstoupení od smlouvy nezbytná registrace do systému viaTOLL.

  • smlouvu může vypovědět provozovatel systému, jestliže uživatel nedodržuje ustanovení smlouvy
  • smlouvu mohou vypovědět obě strany písemnou formou s dodržením dvouměsíční výpovědní lhůty, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce od doručení výpovědi.

  Vstup do panelu obsluhy klienta

  Registrovaný uživatel má možnost vstupu do panelu obsluhy klienta, který umožňuje mimo jiné kontrolu jízd a nákladů; generovat výpisy transakcí nebo editovat údaje uživatele;

  Uživatel má přístup do panelu obsluhy klienta, kde uvidí přehled svých jízd a nákladů a kde si může vytvořit tiskovou sestavu transakcí.

  Registrovaný uživatel má možnost vstupu do panelu obsluhy klienta, který umožňuje mimo jiné kontrolu jízd a nákladů; generovat výpisy transakcí nebo editovat údaje uživatele.

  * propagační cena 25 PLN

  ** v období slevové akce minimální dobití zůstatku 20 PLN