ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zdarma z pevné linky v Polsku)

+48 22 521 10 10

(volání z mobilních telefonů nebo ze zahraničí bude účtována)

Kalkulátor záruky

  Uživatel s účtem v režimu s prodlouženou splatností je povinen představit odpovídající zabezpečení částky očekávaných plateb.

  Toto zabezpečení může mít formu:

  • neodvolatelné a bezpodmínečné bankovní záruky splatné na první požádání,
  • neodvolatelné a bezpodmínečné pojišťovací záruky splatné na první požádání,
  • peněžitou.

  V případě, že uživatel využívá příslušnou záruku dodavatele zákaznické/ palivové karty, postačí takovéto zabezpečení jako jediné požadované.

  Uživatel je povinen udržovat a doplňovat zabezpečení po celou dobu trvání smlouvy, s výhradou následků stanovených v "General Terms and Conditions of a Post-Pay Account User Agreement (viaAUTO)". Tam se také nachází přesný vzor k propočtení záruky.

  K samostatnému výpočtu příslušné částky záruky je potřeba dále uvést počet zaregistrovaných vozidel a průměrný počet kilometrů, které jedno vozidlo najede v průběhu měsíce.