ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zdarma z pevné linky v Polsku)

+48 22 521 10 10

(volání z mobilních telefonů nebo ze zahraničí bude účtována)

Reklamace

  Chcete-li jako uživatel systému viaTOLL podat reklamaci nebo zadat dotaz, můžete k tomu použít jednu z následujících forem kontaktu:

  • E-mailovou zprávou odeslanou na adresu info@viatoll.pl
  • Telefonátem na telefonické klientské oddělení (telefonické oddělení poskytuje informace v polštině, angličtině, němčině a ruštině):
   • 800 101 101 (bezplatná telefonní linka pro pevné linky na území Polska)
   • + 48 22 521 10 10 (pro mobilní telefony a zahraniční telefonáty zpoplatněno podle sazeb operátora)
  • Zprávou zaslanou prostřednictvím faxu na číslo +48 22 521 10 11
  • Dopisem odeslaným na adresu: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

  Oznámení o reklamaci, která uživatelé podávají e-mailem, dopisem nebo faxem, musejí obsahovat identifikační údaje uživatele, tj. číslo identifikačního dokladu nebo cestovního pasu a registrační číslo vozidla.

  Finanční reklamace jsou přijímány výhradně písemnou formou na vyplněném a podepsaném reklamačním formuláři.

  Odpovědi jsou uživatelům poskytovány v polském, anglickém, německém a ruském jazyce. Každý zadaný dotaz nebo podaná reklamace obdrží své individuální číslo, které umožňuje sledovat jejich stav.