ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zdarma z pevné linky v Polsku)

+48 22 521 10 10

(volání z mobilních telefonů nebo ze zahraničí bude účtována)

Slovníček

  Silniční poplatek – Silniční poplatek je poplatek za jízdu po vybraných zpoplatněných dálničních úsecích podle nařízení polského Ředitelství silnic a dálnic (GDDKiA) a je hrazen manuálně v místech úhrady mýta. Legislativa polského mýtného vychází ze Zákona o zpoplatněných dálnicích a Zákona o celostátním silničním fondu (Dz. U. 1994, č. 127, pol. 627 s pozdějšími změnami). Řidiči motorových vozidel a jízdních souprav s maximální přípustnou hmotností ≤ 3,5 tuny včetně mohou platit mýtné manuálně v mýtných branách nebo elektronicky prostřednictvím systému elektronického výběru mýtného viaTOLL.

  Zpoplatněné úseky – jsou to vybrané úseky dálnic, které spravuje GDDKiA, na kterých se vybírá mýtné a na kterých bude řidičům motorových vozidel a jízdních souprav s maximální přípustnou hmotností do 3,5 tuny včetně zpřístupněn systém elektronického výběru mýtného (viaTOLL).

  Silniční vozidlo nebo jízdní souprava vozidel o celkové přípustné hmotnosti ≤ 3,5 tuny - jsou to vozidla, které mají povinnost hradit mýtné na zpoplatněných dálnicích. 1. června 2012 bude řidičům těchto vozidel zpřístupněn systém elektronického výběru mýtného viaTOLL:

  • osobní vozidla a osobní vozidla s přívěsem o celkové přípustné hmotnosti ≤ 3,5 tuny;
  • užitkové vozy a užitkové vozy s přívěsem o celkové přípustné hmotnosti ≤ 3,5 tuny;
  • mikrobus s počtem míst k sezení menším než 9 a mikrobus s přívěsem o celkové přípustné hmotnosti ≤ 3,5 tuny.