ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zdarma z pevné linky v Polsku)

+48 22 521 10 10

(volání z mobilních telefonů nebo ze zahraničí bude účtována)

Sazby poplatků

  Sazby elektronického mýtného, které platí v Systému viaTOLL, v přílohách č. 3 a 4 k Nařízení vlády o seznamu státních silnic a jejich úseků, na kterých se vybírá elektronické mýtné, a výši sazeb elektronického mýtného. Nařízení, které mění seznam zpoplatněných úseků, se nachází v záložce Právní podklady.

  Sazby elektronického mýtného pro státní silnice třídy A a S nebo jejich úseky, ve kterých se vybírá elektronické mýtné

  Kategorie vozidla Sazba elektronického poplatku za průjezd 1 km státní silnice (v PLN)
  Třídy vozidel v EURO v závislosti na emisních limitech (1)
  max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
  1 2 3 4 5

  Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností (2) nad 3,5 t a pod 12 t

  0,40 0,35 0,28 0,20
  Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností (2) alespoň 12 t 0,53 0,46 0,37 0,27
  Autobusy bez ohledu na maximální přípustnou hmotnost 0,40 0,35 0,28 0,20

  Sazby elektronického mýtného pro státní silnice třídy GP a G nebo jejich úseky, ve kterých se vybírá elektronické mýtné

  Kategorie vozidla Sazba elektronického poplatku za průjezd 1 km státní silnice (v PLN)
  Třídy vozidel v EURO v závislosti na emisních limitech (1)
  max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
  1 2 3 4 5

  Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností (2) nad 3,5 t a pod 12 t

  0,32 0,28 0,22 0,16
  Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností (2) alespoň 12 t 0,42 0,37 0,29 0,21
  Autobusy bez ohledu na maximální přípustnou hmotnost 0,32 0,28 0,22 0,16

  (1) V souladu s ustanovením směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel (Úř. věst. EU L 76 ze dne 6.4.1970, str. 1, ve znění pozdějších změn; Úř. věst. EU Polské zvláštní vydání, kapitola 13, sv. 1, str. 64, ve znění pozdějších změn), směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Úř. věst. EU L 187 ze dne 20.7.1999, str. 42, ve znění pozdějších změn; Úř. věst. EU Polské zvláštní vydání, kapitola 7, sv. 4, str. 372, ve znění pozdějších změn), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES ze dne 28. září 2005 o schvalování typu těžkých motorových vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek (Euro IV a V) (Úř. věst. EU L 275 ze dne 20.10.2005, str. 1, ve znění pozdějších změn) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. EU L 171 ze dne 29.6.2007, str. 1, ve znění pozdějších změn).

  (2) Maximální přípustná hmotnost včetně maximální přípustné hmotnosti přívěsu (návěsu).

  Na našich internetových stránkách se nachází nástroj nazvaný kalkulátor mýtného, který umožňuje vypočítat mýtné za jízdu po stanovené trase. Kalkulátor mýtného umožňuje uživateli po zadání místa zahájení a ukončení trasy a klasifikace vozidla vypočítat na základě uvedených informací nejkratší trasu (nejkratší dobu jízdy v síti zpoplatněných silnic), předpokládanou dobu jízdy a předpokládanou výši mýtného za jízdu po zpoplatněných úsecích silnic.