ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zdarma z pevné linky v Polsku)

+48 22 521 10 10

(volání z mobilních telefonů nebo ze zahraničí bude účtována)

Co když poruším povinnost?

    V případě jakéhokoliv porušení povinnosti zaplatit elektronické mýtné, např. pokud vozidlo není zaregistrováno v systému viaTOLL, nemá správné instalovánu jednotku viaBOX, vozidlo bylo při registraci zařazeno do špatné kategorie, vozidlo vjede na placený úsek bez úhrady mýtného apod., bude řidiči uložena pokuta podle čl. 13k. Zákona o veřejných komunikacích a některých jiných zákonů.

    V souladu s poučením, které se nachází v závěru správního rozhodnutí, má každý uživatel, kterému bude vyměřena pokuta, právo se proti ní odvolat ve lhůtě 14 dnů počínaje dnem doručení tohoto rozhodnutí. Na základě uživatelem předložených informací může Generální inspektorát silniční dopravy (GITD) v případě pochybností povolat provozovatele systému viaTOLL k podání vysvětlení a ověření předložených informací. Pokud GITD v rámci řízení konstatuje, že pokuta byla uživateli vyměřena v rozporu se zákonem, pak ji zruší a částka peněžní pokuty bude vrácena uživateli.

    Formální odvolání proti vyměřené správní pokutě je jediným způsobem, jak požádat o zrušení rozhodnutí. Definitivní rozhodnutí je vydáno kontrolním orgánem po prozkoumání všech materiálů, které souvisejí s danou záležitostí.