ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zdarma z pevné linky v Polsku)

+48 22 521 10 10

(volání z mobilních telefonů nebo ze zahraničí bude účtována)

Zajištění pro smluvní účely

  Uživatel, který chce využívat účet s odloženou splatností musí při podpisu smlouvy předložit odpovídající finanční zajištění. To může mít podobu:

  - bankovní záruky - uživatel je povinen získat bankovní záruku a předložit ji za účelem ověření v klientském oddělení. Uzavření smlouvy o účtu s odloženou splatností bude možné pouze po schválení bankovní záruky. Přijetí bankovní záruky může trvat několik pracovních dnů. Aby schvalovací proces proběhl bez prodlev, musí být bankovní záruka vydána bankou v podobě, která odpovídá formuláři na adrese: link,

  - pojištění záruky - uživatel je povinen získat pojištění záruky a předložit ji za účelem ověření v klientském oddělení. Každá záruka musí být potvrzena.
  Uzavřít smlouvu o účtu s odloženou splatnosti lze po obdržení potvrzení pojištění záruky. Přijetí pojištění záruky může trvat několik pracovních dnů. Aby schvalovací proces proběhl bez prodlev, musí být pojištění záruky vydáno pojišťovnou v podobě, která odpovídá formuláři na adrese: link

  - peněžní - uživatel je povinen vyplnit formulář prohlášení o úhradě a následně složit uvedenou částku na bankovní účet uvedený na formuláři. Uživatel bude moci uzavřít smlouvu až po zaúčtování vložené částky na bankovním účtu. Formulář prohlášení o úhradě naleznete na adrese: link

  - příslušného ručení ze strany třetí osoby, která splňuje podmínky uvedené v §6 odst. 1 bod 4) vyhlášky ministerstva infrastruktury a rozvoje ze dne 27. srpna 2015 o platbách elektronického mýtného na účet Státního silničního fondu a jejich vyúčtování (tímto třetím subjektem může být např. dodavatel tankovací karty, s níž uživatel zpoplatněných silnic, který používá účet s odloženou splatností, bude hradit mimo jiné mýtné za průjezd po těchto silnicích).

  Toto zajištění musí dosahovat předpokládané výše mýtného za měsíční zúčtovací období a musí být složeno na období minimálně 1 roku. Vzor bankovní záruky, která je jedním ze způsobů zajištění úhrady elektronického mýtného, je k dispozici v každém klientském a distribučním oddělení a na internetových stránkách www.viatoll.pl. Záruka může být vystavena pouze v polském nebo anglickém jazyce, dokumenty v ostatních jazycích nebudou akceptovány. Záruka musí obsahovat všechny odpovídající položky a ustanovení, které jsou uvedeny v příkladovém formuláři. V případě absence kterékoliv položky nebo ustanovení nebude záruka akceptována.

  Výše záruky bude stanovena na základě počtu zaregistrovaných vozidel nebo plánu jejich registrace na účtu uživatele a plánovaného využívání sítě zpoplatněných silnic. Musí pokrývat maximální využití sítě zpoplatněných silnic po dobu 1,5 měsíce (měsíční výzva k úhradě + 14denní lhůta splatnosti). Pokud uživatel zařadí k účtu další vozidla, je povinen navýšit její částku odpovídajícím způsobem. Základní pravidlo stanoví, že bez ohledu na počet registrovaných vozidel na uživatelském účtu, musí být celková částka mýtného pokryta částkou záruky. Kalkulátor pro výpočet částky, na kterou musí být vystaveno zajištění, se nachází na internetových stránkách www.viatoll.pl.

  Uživatel bude informován s předstihem 60 dnů o blížícím se termínu vypršení platnosti záruky, aby mohl předložit obnovenou záruku nejpozději 30 dnů před vypršením její platnosti. Neznamená to, že uživatel je zbaven povinnosti sledovat platnost a výši záruky. Pokud uživatel neobnoví záruku do 30 dnů před vypršením její platnosti nebo pokud částka pohledávky za elektronický výběr mýtného dosáhne 99 % hodnoty stanovené záruky, bude uživatelský účet změněn na předplacený účet se zůstatkem ve výši 0,- PLN. V takové situaci bude uživatel povinen dodržovat všeobecné podmínky, které se pro tento typ účtu nacházejí na stránkách www.viatoll.pl, aniž by bylo nutné měnit smlouvu nebo provádět jiné úkony.