ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zdarma z pevné linky v Polsku)

+48 22 521 10 10

(volání z mobilních telefonů nebo ze zahraničí bude účtována)

Srovnání účtů

  Uživatelský účet je soubor dat o vozidlech uživatele, která jsou zaregistrována v systému viaTOLL, zvolených platebních metodách, komunikačních kanálech, uskutečněných transakcích a v případě předplaceného účtu také o dostupných finančních prostředcích. Ke každému účtu může být zaregistrováno jedno nebo více vozidel.

  Existují dva druhy účtů: předplacené (pre-pay) a s odloženou splatností (post-pay). Uživatel předplaceného účtu musí před faktickým použitím zpoplatněné silnice složit na svůj účet odpovídající množství peněžních prostředků. Mýtné na průjezd vozidel, která má uživatel zaregistrována na svém účtu, po úsecích sítě zpoplatněných silnic snižuje výši peněžních prostředků na něm. Zůstatek na účtu s odloženou splatností (post-pay) představuje součet pohledávek, který musí být uhrazen za všechna vozidla zaregistrovaná na účtu ke konci zúčtovacího období, které je uvedeno ve smlouvě.

  Rozdíly Předplacený účet Účet s odloženou splatností
  Kde lze uzavřít smlouvu? Smlouvu lze podepsat v klientském oddělení nebo distribučním oddělení.

  Smlouvu lze podepsat v klientském oddělení nebo prostřednictvím dodavatelů tankovacích karet:

  • BZA CARD
  • DKV*
  • E100*
  • euroShell*
  • Eurotoll SAS
  • LogPay Transport Services (dříve EuroToll Service)
   • LogPay Card (dříve Euro Toll Pan-European Card)
  • Eurowag
  • Multi Service Toll Card*
  • PKN Orlen
   • Flota
   • Open Drive
  • Routex*
   • BP / Aral *
   • ENI / AGIP*
   • OMV*
   • Circle K*
  • UTA*
  • Vialtis Roadpass

  * pomocí karet označených hvězdičkou se lze zaregistrovat v klientském oddělení a přímo u dodavatelů tankovacích karet. Vlastníci ostatních karet musejí při založení účtu s odloženou splatností podat žádost u dodavatele tankovací karty.   

  Lhůta vyúčtování elektronického mýtného. Mýtné na průjezd vozidel, která má uživatel zaregistrována na svém účtu, po úsecích sítě zpoplatněných silnic automaticky snižuje zůstatek peněžních prostředků na něm. Platba musí být provedena po skončení zúčtovacího období ve lhůtě 14 dnů od data vystavení výzvy k úhradě za dané období.
  Počet účtů Účet se zakládá na základě uzavřené smlouvy. Jedna smlouva se může týkat jednoho nebo více vozidel. Účet se zakládá na základě uzavřené smlouvy. Jedna smlouva se může týkat jednoho nebo více vozidel.
  Používání sítě zpoplatněných silnic a peněžní prostředky na účtu Úhrada probíhá před použitím sítě zpoplatněných silnic. Uživatel je povinen mít na účtu dostatečné množství finančních prostředků, dříve než jeho zaregistrovaná vozidla vyjedou na síť zpoplatněných silnic. Úhrada probíhá po použití sítě zpoplatněných silnic.
  Výše kauce za jednotku viaBOX 120 PLN 120 PLN
  Výše minimálního dobití účtu 120 PLN netýká se
  Maximální částka, kterou lze převést na účet uživatele Zůstatek na uživatelském účtu nesmí být vyšší než 1 000 PLN krát počet vozidel zaregistrovaných na daném účtu. netýká se
  Minimální varovný zůstatek 100 PLN (upozornění! Uživatel může stanovit minimální varovný zůstatek ve vyšší částce. Doporučujeme nastavit minimální zůstatek ve výši 100 PLN krát počet vozidel) netýká se
  Finanční zajištění netýká se Povinné - může mít podobu:
  • bankovní záruky
  • pojištění záruky
  • peněžní
  • odpovídajícího ručení např. dodavatelem tankovací karty
  Co se stane, když účet dosáhne minimálního zůstatku? Když zůstatek předplaceného účtu dosáhne zůstatku, který byl stanoven při registraci, jednotka viaBOX přidělená k tomuto účtu vozidla vydá dvojitý signál během míjení mýtné brány (pokud je zůstatek vyšší než minimální zůstatek, viaBOX vydá jeden signál). Uživatel musí v takovém případě okamžitě doplnit zůstatek, než prostředky na účtu budou zcela vyčerpány. netýká se
  Výpověď smlouvy
  • smlouvu může vypovědět operátor systému, jestliže uživatel nedodržuje ustanovení smlouvy
  • smlouvu mohou vypovědět obě strany písemnou formou s okamžitou platností
  • smlouvu může vypovědět operátor systému, jestliže uživatel nedodržuje ustanovení smlouvy
  • smlouvu mohou vypovědět obě strany písemnou formou s dodržením dvouměsíční výpovědní lhůty, která začíná běžet na konci daného kalendářního měsíce.