ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zdarma z pevné linky v Polsku)

+48 22 521 10 10

(volání z mobilních telefonů nebo ze zahraničí bude účtována)

Kalkulátor záruky

  Uživatel s účtem v režimu s prodlouženou splatností je povinen představit odpovídající zabezpečení částky očekávaných plateb.

  Toto zabezpečení může mít formu:

  • neodvolatelné a bezpodmínečné bankovní záruky splatné na první požádání,
  • neodvolatelné a bezpodmínečné pojišťovací záruky splatné na první požádání,
  • peněžitou.

  V případě, že uživatel využívá příslušnou záruku dodavatele zákaznické/ palivové karty, postačí takovéto zabezpečení jako jediné požadované.

  Uživatel je povinen udržovat a doplňovat zabezpečení po celou dobu trvání smlouvy, s výhradou následků stanovených v „Obecných podmínkách užívání účtu s prodlouženou splatností v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných komunikací a v souvislosti s podmínkami a zásadami poskytnutí jednotky viaBOX". Tam se také nachází přesný vzor k propočtení záruky.

  K samostatnému výpočtu příslušné částky záruky je potřeba dále uvést počet zaregistrovaných vozidel a průměrný počet kilometrů, které jedno vozidlo najede v průběhu 45 dní.

  Uživatel, který vlastní současně vozidlo s MPH > 3,5 t i autobusy, vypočítává částku záruky odděleně pro každý druh vozidel a při podpisu smlouvy musí předložit doklad na celkovou částku.

  Částka záruky představuje částku vypočtenou pro všechna vozidla:
  0,00 zł

  Jak vypočítat výši požadovaného zajištění?

  1. Rozdělte vozidla ve vašem vozovém parku podle maximální přípustné hmotnosti (od 3,5 t do 12 t, nad 12 t, autobusy) a třídy emise spalin (Euro 0–6).
  2. Zadejte údaje pro první skupinu do kalkulačky. Údaje musejí souhlasit s údaji uvedenými při registraci. Nezapomeňte uvést správný odhad počtu kilometrů, které vaše automobily najezdí za 45 dnů po zpoplatněných silnicích. Minimální hodnota je 2 000 kilometrů.
  3. Další skupiny vozidel přidáte pomocí tlačítka „přidat další vozidlo“.
  4. Částka záruky se vypočítá automaticky.
  5. Požádejte svou banku nebo pojistitele o vystavení záruky. Záruka musí být vystavena jako jeden dokument na celkovou částku vypočtenou v kalkulačce na období minimálně 1 roku. Vzory záruky naleznete zde [odkaz].