ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zdarma z pevné linky v Polsku)

+48 22 521 10 10

(volání z mobilních telefonů nebo ze zahraničí bude účtována)

Reklamace

  Chcete-li jako uživatel systému viaTOLL podat reklamaci nebo zadat dotaz, můžete k tomu použít jednu z následujících forem kontaktu:

  • Formulář „Oznámení problému“, který naleznete v panelu Obsluha klienta (po přihlášení na stránce www.viatoll.pl)
  • E-mailovou zprávou odeslanou na adresu info@viatoll.pl
  • Telefonátem na telefonické klientské oddělení (telefonické oddělení poskytuje informace v polštině, angličtině, němčině a ruštině):
   • 800 101 101 (bezplatná telefonní linka pro pevné linky na území Polska)
   • + 48 22 521 10 10 (pro mobilní telefony a zahraniční telefonáty zpoplatněno podle sazeb operátora)
  • Zprávou zaslanou prostřednictvím faxu na číslo +48 22 521 10 11
  • Dopisem odeslaným na adresu: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań
  • Osobní návštěvou klientského oddělení nebo distribučního oddělení.

  Oznámení o reklamaci, která uživatelé podávají e-mailem, dopisem nebo faxem, musejí obsahovat identifikační údaje uživatele, tj. identifikační číslo smlouvy a/nebo identifikační číslo klienta.

  Finanční reklamace jsou přijímány výhradně písemnou formou na vyplněném a podepsaném reklamačním formuláři.

  Odpovědi jsou uživatelům poskytovány v polském, anglickém, německém a ruském jazyce. Každý zadaný dotaz nebo podaná reklamace obdrží své individuální číslo, které umožňuje sledovat jejich stav.

  Problém: Požadované informace:
  Chybné fungování jednotky viaBOX V oznámení musíte uvést:
  • datum,
  • přibližnou dobu události,
  • úsek,
  • číslo silnice, na které k této události došlo.
  Chybné fungování jednotky viaAUTO
  Zůstatek na uživatelském účtu nebyl navýšen Úhrada v hotovosti:
  • originál/kopie paragonu, který potvrzuje dobití uživatelského účtu/úhradu mýtného,
  • datum,
  • informace o místu události,
  • částka dobíjení/mýtného
  Úhrada platební/tankovací kartou:
  • 4 poslední číslice na kartě, kterou byla úhrada provedena,
  • datum,
  • informace o místu události,
  • částka dobíjení/mýtného
  Chybné navýšení zůstatku na uživatelském účtu
  Chybně vyměřené mýtné
  Vrácení zůstatku z uživatelského účtu
  Vrácení kauce za jednotku viaBOX Chcete-li vrátit kauci, musíte odevzdat jednotku v: V oznámení musíte uvést:
  • informaci o tom, kdy bylo zařízení vráceno,
  • informaci o způsobu úhrady za jednotku (v hotovosti nebo kartou)
  Jednotka při vrácení nesmí nést žádné stopy po použití.

  Připomínáme, že podle § 7 bod 1 všeobecných podmínek: „Zůstatek bude uživateli vrácen stejným způsobem, jako byl zaplacen. Jestliže zůstatek nelze vrátit stejným způsobem, pak budou peníze převedeny na bankovní účet uživatele.“

  Pokud mají být peněžní prostředky vráceny bankovním převodem, je nezbytné uvést jméno příjemce, název banky a číslo bankovního účtu. Pokud mají být peněžní prostředky převedeny na zahraniční bankovní účet, je nezbytné uvést čísla IBAN a SWIFT.

  Navíc si vás dovolujeme informovat o tom, že nejrychlejším způsobem úhrady prostředků je vrácení na platební kartu, kterou byla provedena úhrada.