ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zdarma z pevné linky v Polsku)

+48 22 521 10 10

(volání z mobilních telefonů nebo ze zahraničí bude účtována)

Prodloužený květnový víkend se systémem viaTOLL

26.04.2018

Vzhledem k blížícímu se prodlouženému květnovému víkendu (1. až 4. května 2014), který je na polských silnicích už tradičně obdobím zvýšeného dopravního provozu, Vám připomínáme pravidla, která se týkají se povinnosti zaplatit elektronické mýtné v systému viaTOLL.

Systém viaTOLL je povinný pro všechna vozidla a jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností vyšší než 3,5 tuny, a proto se vztahuje také na řidiče osobních automobilů v situaci, kdy celková maximální přípustná hmotnost vozidla a přívěsu (např. kempingového karavanu, přívěsu pro převoz lodí, koní atd.) překračuje 3,5 tuny. To znamená, že před vjezdem na zpoplatněnou silnici se řidiči těchto vozidel musejí povinně zaregistrovat do systému viaTOLL a umístit ve svém vozidle palubní jednotku viaBOX. O dokumentech, které jsou nezbytné k registraci vozidla, se dočtete na stránkách viaTOLL v sekci Obsluha klienta.

Pokud řidič jízdní soupravy (osobního automobilu s přívěsem) s celkovou maximální přípustnou hmotností, která převyšuje 3,5 tuny, chce použít zpoplatněnou silnici má povinnost instalovat uvnitř svého vozidla palubní jednotku viaBOX , která je opatřena funkcí manuálního zapnutí a vypnutí režimu „vozidlo s přívěsem“. Režim „vozidlo s přívěsem“ zapnete tak, že přidržíte příslušné tlačítko déle než 2 sekundy, dokud se jedenkrát nerozsvítí dioda „2“. Dalším přidržením tlačítka se jednotka viaBOX vrátí do režimu „vozidlo bez přívěsu“ a přepnutí bude potvrzeno jedním světelným signálem diody „X“. Tuto možnost používají řidiči vozidel, na která se výběr mýtného vztahuje pouze tehdy, jedou-li s přívěsem, nebo na která se při tažení přívěsu vztahuje jiná sazba mýtného (pokud je maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy větší než 12 tun). Podrobné informace o přepínání palubní jednotky naleznete v návodu k obsluze palubní jednotky viaBOX.

Uživatelé obytných vozů (neboli integrovaných turistických automobilů, které jsou speciálně postaveny a vybaveny pro tyto účely a které poskytují cestujícím místo ke spaní a odpočinku) s maximální přípustnou hmotností nad 3,5 tuny musejí také pamatovat na povinnost zaplatit elektronické mýtné na zpoplatněných silnicích. S tím samozřejmě souvisí povinnost zaregistrovat se do systému viaTOLL.

Budete-li mít jakékoliv pochybnosti a dotazy, obraťte se na telefonické klientské oddělení. Současně Vám připomínáme, že do systému viaTOLL se můžete zaregistrovat v jedné z klientských kanceláří, jejichž úplný seznam se nachází na stránkách viatoll.pl v záložce Obsluha klienta.